Fitlease  Handelsweg 6  7461JK Rijssen  Telefoon 0548-539720  Fitlease op Facebook  Fitlease op Twitter
Nederlands Deutch Englisch

Wat is leasen

Lease is een moderne vorm van financieren. In het hedendaagse bedrijfsleven ligt de nadruk meer op het gebruik van een bedrijfsmiddel en niet zozeer op het bezit ervan. Het bezit van bedrijfsmiddelen betekent vaak forse investeringen van de ondernemer waardoor de bestedingsruimte wordt beperkt. Enerzijds is het een forse aanslag op de liquiditeit en anderzijds beperkt het de kredietruimte bij de bank.

Wat maakt leasen anders dan een gewone lening bij de bank?

  • Bij leasen wordt een bepaald object gefinancierd voor een periode die gelijk staat aan de verwachte levensduur ervan.
  • Voor de leaseperiode wordt een vaste rente en een vast termijnbedrag vastgesteld, zodat u precies weet wat u bijvoorbeeld maandelijks moet betalen en voor hoe lang.
  • Leasing kan ook extra diensten bevatten, zoals verzekering, softwarefinanciering en bijvoorbeeld installatiekosten.
  • Leasing staat los van andere leningen, de kredietlimiet bij de bank blijft dus onaangetast.